Procedura: Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Komórka
Opis sprawy
Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek z dokładnie określonym zakresem wykonania wypisu i wyrysu oraz określeniem, do jakich celów jest on potrzebny, druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 7 tel. 32 4348 216
Opłaty
Opłata za wypisy płatna na konto Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389
Podstawa prawna
Art.24 Ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz.2101)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Wypisy są wydawane na wniosek właściciela gruntu lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem, wówczas należy dokładnie określić, do jakich celów będą używane dane podmiotowe i potwierdzić, że nie będą one używane do innych celów.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij