Procedura: Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego lub zaświadczenia
Kogo dotyczy
Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć: osoba, której akt dotyczy, jej wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, sąd lub inny organ państwowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający dane wnioskodawcy, krótką informację na temat żądanego odpisu (kogo dokument dotyczy, datę zdarzenia, do jakich celów jest potrzebny, rodzaj żądanego dokumentu tj. skrócony czy zupełny itp.). Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej oraz w punktach obsługi klienta każdego z budynków Urzędu.
Wymagane załączniki:
Ewentualnie pełnomocnictwo, zarządzenie sądowe lub inne dokumenty dowodzące o prawnym interesie wnioskodawcy
Dokumenty do wglądu: dokument tożsamości
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106 Tel. 324348126 i 324348126
Termin i sposób załatwienia
W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt.
W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt.

Opłaty
Opłata skarbowa: - wydanie odpisu skróconego - 22 zł. - wydanie odpisu zupełnego - 33 zł. - wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł, - wydanie innych zaświadczeń - 26 zł - zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku-24 zł. - zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego- 24 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Tryb odwoławczy
Od odmowy wydania odpisu, która sporządzana jest w formie decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie doWojewody Śląskiego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Inne informacje
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij