Procedura: Brak miejsca na wpis kolejnych badań technicznych-wymiana dowodu rejestracyjnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
-Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął już termin następnego badania technicznego pojazdu urząd zatrzymuje dotychczasowy dowód rejestracyjny i na wniosek właściciela może wydać pozwolenie czasowe dopuszczające pojazd do ruchu przed otrzymaniem stałego dowodu rejestracyjnego.
-jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu urząd zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, chyba że właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego,wtedy urząd zatrzymuje dotychczasowy dowód rejestracyjny
Kogo dotyczy
Sprawę może załatwić właściciel-współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie,że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
Wymagane dokumenty
1/wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego.
2/zaśwaidczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu
3/dowód rejestracyjny
4/karta pojazdu jeżeli była wydana
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory Referat Komunikacji
Termin i sposób załatwienia
sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:
1.Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest "od ręki" przez wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego lub zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z ważnym terminem badania technicznego.
2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów WartościowychSA

Opłaty
- z wydaniem pozwolenia czasowego - 73,50 ( dowód rejestracyjny 54zł,pozwolenie czasowe 18,50zł,opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego 0,50 zł, i pozwolenia czasowego 0,50 zł) - bez wydania pozwolenia czasowego 54,50
Podstawa prawna
1. Art.71 ust 1,art.75 ust.2 oraz 78 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20.06.1997r.Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U z 2017r. poz.1260)
2. § 10 ust.3b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U z 2016. poz.1038)
3. § 9 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów - załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r - w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoró dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz. 1088).
4. Rozporządzenie Minstra Infrastruktury z dnia 24.09.2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrubucją,przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tekst jednolity Dz.U z 2014r. Nr 431)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U z 2003r. Nr 230 poz.2302 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy
nie występuje
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij