Procedura: Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu:
Dowody osobiste lub paszporty ( rodzica dziecka i współmałżonka)
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106 Tel. 324348126 i 324348127
Termin i sposób załatwienia
Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymaga sporządzenia protokołu, który sporządza Kierownik urzędu stanu cywilnego w chwili złożenia przez zainteresowanych oświadczenia o nadaniu nazwiska. Czynność ta wykonywana jest niezwłocznie w chwili zgłoszenia się osób zainteresowanych do Urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106 Tel. 324348126 i 324348127
Opłaty
Opłata skarbowa: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska ww. trybie zwolnione jest z opłaty skarbowej Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ), art. 90 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 682)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij