Procedura: Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Przeniesienie pozwolenia na budowę
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: nazwę i rodzaj oraz adres zamierzonej rozbiórki, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków. Wniosek można być sporządzić samodzielnie lub wykorzystać drukdostępnyna stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:
·- Kopia przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę·
- Zgoda poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie decyzji na rzecz nowego inwestora,· Oświadczenie nowego inwestora (wnioskodawcy) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym),·
- Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.·
- Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.
·Do wgądu: Dziennik budowy.

Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25 tel. (32) 43 48 262
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie

Opłaty
Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłaty skarbowej. W przypadku pozostałych decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wys. 90,00 z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski.
Podstawa prawna
Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz. U.z 2017r. poz. 1332 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania pozytywnej decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij