Procedura: Świadczenia pieniężne żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - Refundacja utraconych dochodów

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Komórka
Opis sprawy
Świadczenia pieniężne żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - Refundacja utraconych dochodów
Kogo dotyczy
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
Wymagane dokumenty
Podanie żołnierza o refundacje utraconych zarobków, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

Wymagane załączniki:
-Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych z kwotą otrzymanego uposażenia,
-zaświadczenie z zakładu pracy o kwocie wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub
-zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy
poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,
Wymagane załączniki:
-Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych z kwotą otrzymanego uposażenia,
-zaświadczenie z zakładu pracy o kwocie wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, lub
-zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy
poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
Książeczka wojskowa
Miejsce składania pism
Prezydent Miasta Żory. -Aleje Wojska Polskieg .25 -Rynek 9
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM Żory pokój 208 budynek przy ul. Rynek 9 tel. 4348-170
Opłaty
Zwolnione z opłat
Podstawa prawna
Art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity) Dz.U z 2004, Nr 241poz. 2416 z póżn .zmn.

-§8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. (Dz. U z dnia 29 lutego 2000r. Nr 13, poz 155).
Tryb odwoławczy
Inne informacje
W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą:

1) obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,

2) premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij