Procedura: Wpisanie do rejestru wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wpisanie do rejestru wyborców
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane załączniki:
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców
Dokumenty do wglądu:
Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu itp.)
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel 324348109
Termin i sposób załatwienia
Do 3 dni
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Art. 19 i 20 - Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 15 ze zmianami )
Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1316)
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców służy stronom prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wiosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Ponadto do rejestru wyborców wpisywani są na własny wniosek wyborcy:
1. stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
2. nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.
3. stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij