Procedura: Zakup gruntu będącego własnością Gminy Żory w drodze przetargu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Komórka
Opis sprawy
Zakup gruntu będącego własnością Gminy Żory w drodze przetargu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek klienta o zakup gruntu

Wymagane załączniki:
1 x aktualna mapa zasadnicza
dane z dowodu osobistego (nr dowodu, imiona rodziców, PESEL)
nr NIP
nr telefonu
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Około czterech miesięcy ze względu na konieczność zachowania terminu wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, IV piętro, pok. 410 tel. 4348246
Opłaty
Podstawa prawna
- Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
· Art. 20 ust. 1-4, art 35, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Można złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu gminy tj. Prezydenta lub do Wojewody Śląskiego.
Inne informacje
Przy spisaniu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opłaty notarialnej, sądowej oraz opłat związanych z wpisem prawa własności do księgi wieczystej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij