Procedura: Zgłoszenie zgonu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie zgonu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wymagane wnioski:
Brak

Wymagane załączniki:
- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia;
- dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport w przypadku cudzoziemca

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Sporządzenie aktu zgonu wykonywane jest niezwłocznie w chwili zgłoszenia się osób zainteresowanych do Urzędu

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok 106
tel. 324348126 i 324348127
Opłaty
Opłata skarbowa: sporządzenie aktu zgonu zwolnione jest z opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy sporządzenia aktu zgonu, które wydawane jest w formie decyzji, stronie przysługuje odwołanie Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie zwolnione jest od opłaty skarbowej i składane za pośrednictwem Kierownika urzędu Stanu Cywilnego w Żorach.
Inne informacje
Zgon należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wystawiena karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności :
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkujące w lokalu, w którym nastąpił zgon
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij