Procedura: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-druk wniosku do pobraniana na stronie internetowej i wbiurze obsługi klienta w budynkach UM

Wymagane załączniki:
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

pisemna zgoda właściciela budynku ( dot. punktu sprzedaży zlokalizowanego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym),

decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
pełnomocnictwo – w razie potrzeby takowego.

Uwaga:
Przy składaniu wniosku klient załącza do wglądu oryginały powyższych dokumentów, lub poświadczone notarialnie odpisy.
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, po spełnieniu wszystkich wymogów formalno - prawnych

Miejsce załatwienia sprawy:
Zespół Spraw Społecznych, 44-240 Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pokój 100, tel. 324348184
Opłaty
Inne opłaty: Opłata podstawowa za dany rodzaj zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok ( może być opłacona w trzech równych ratach).Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.2012.1356 ze zm.)

Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie: ustalenia dla miasta Żory liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Uchwała NR 47/IV/03 Rady Miasta Żory z dnia 30.01.2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr 109/VIII/03 Rady Miasta Żory z dnia 26.06.2003r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/IV/01 Rady Miasta Żory z dnia 30.01.2003r.
Tryb odwoławczy
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiada znamiona decyzji. Na wydane zezwolenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie zezwolenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory
Inne informacje
Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Zespołu Spraw Społecznych przeprowadzają wizję w punkcie sprzedaży, następnie wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach. Komisja wydaje postanowienie, które po 7 dniach od odbioru ulega uprawomocnieniu, następnie po upływie tego terminu może zostać wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij