Procedura: Wniosek na usuwanie drzew lub krzewów

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości;
Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba właściciela nieruchomości albo urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
Opis przyczyn uzasadniających wycinkę
Wymagane załączniki:
1. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie danego drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej)
5. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, o ile są planowane (rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania)
6. Określone w art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) następujące elementy:
- gatunek i obwód pnia drzewa wnioskowanego do usunięcia, zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
- gatunek i powierzchnia zajęta przez krzew wnioskowany do usunięcia (w m2);
- miejsce, przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- dodatkowe opinie dendrologiczne.

Dokumenty do wglądu:
Akt własności terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107 telefon 32 43 48 202, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie
Opłaty
Bez opłat - zgodnie z treścią zapisu zapisu w części III pkt 44, ppkt 6 w kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
Podstawa prawna
Określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Planowane do usunięcia drzewa, krzewy powinny być opisane w inwentaryzacji wraz z opisem stanu zdrowotnego i naniesieniem na podkład mapowy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij