Procedura: Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru posiadacza zwierząt lub prowadzącego ich hodowlę dla gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru posiadacza zwierząt lub prowadzącego ich hodowlę dla gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Kogo dotyczy
osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
3. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać nastepujące dane:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę
2. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli
3. Liczbę zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych
4. Nazwa gatunku w języku łacińskimi i polskim , jeżeli istnieje
5. Datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia
6. Datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia
7. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia
8. Opis trwałego oznakowania, jeżeli jest oznakowane
9. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia
10. Numer i datę wydania:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
- innego dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Wymagane załączniki:
kopie dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia
Miejsce składania pism
Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 43 48 264. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Opłaty
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) - część I pkt 19 załącznika do ustawy.
Podstawa prawna
art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (zgodnie z treścią art. 219 k.p.a.)
Inne informacje
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwierząt, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij