Procedura: Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
· Osoba ubiegająca się o zaświadczenie o stanie majątkowym zobowiązana jest do wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia.
· Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wydaje się na pisemne żądanie strony

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w biurze obsługi .
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu – Referat podatków Żory ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 200 ( II piętro) pok. 406, (IV piętro) tel. (032) 43 – 48- 269, 43 – 48 - 228
Termin i sposób załatwienia
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia.

Opłaty
Opłata skarbowa w formie dowodów wpłaty dołączonych do wniosku. 1. Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione. Podlegające opłacie: · zaświadczenie – 17,00 zł. 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości: · zaświadczenie – 21,00 zł. 3. Zaświadczenie o niezaleganiu - zajęcie pasa drogowego - 17,00zł. Inne opłaty: nie występują
Podstawa prawna
· Art. 306a ustawy z 29 sierpnia 1997r, Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017., poz. 201 ze zm.)
· Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.
Inne informacje
Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione. Jakie zaświadczenia są zwolnione lub które podlegają opłacie i w jakiej kwocie stanowi załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij