Procedura: Wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych ( zmiana adresu, nazwiska )

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych ( zmiana adresu, nazwiska )
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wymagane załączniki:
- aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej ( zdjęcie takie samo jak do dowodu osobistego )
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej

Dokumenty do wglądu:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- prawo jazdy
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory - Referat Komunikacji - Żory ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348107.
Termin i sposób załatwienia
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie prawa jazdy jednak w większości przypadków prawo jazdy wydawane jest w terminie krótszym.
Opłaty
Opłata skarbowa: Brak Inne opłaty: 100zł - za wydanie prawa jazdy 0,50zł - opłata ewidencyjna Opłatę należy uiścić : za wydanie prawa jazdy - 100 zł na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679, opłatę ewidencyją - 0,50 zł na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 92 1050 1070 1000 0023 4064 6674
Podstawa prawna
- Art. 10 ust.1 i art.18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 978 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U z 2016r. poz.231 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U z 2013r. poz.83 )
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania prawa jazdy wydawana jest decyzja, od której odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Osoba posiadająca prawo jazdy jest zobowiązana zawiadomić o utracie prawa jazdy, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Uwaga! Dokumenty praw jazdy wydane przed 01.07.1999r. są już nieważne i nie można się nimi posługiwać. Nadal jednak można dokonać ich wymiany, ponieważ nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami nie zostały utracone.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij