Procedura: Zmiana imienia lub nazwiska

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zmiana imienia lub nazwiska
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, PESEL) oraz uzasadnienie wnioskowanej zmiany.

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub poszport,
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydaje się bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do dwóch miesięcy od chwili złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106,
tel. 324348126 i 324348127
Opłaty
Opłata skarbowa: Decyzja - 37 zł, Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.10 )
Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z wydanej decyzji może w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach wnieść odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach. Odwołanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Inne informacje
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. Do zmiany tej wymagana jest zgoda drugiego rodzica, a jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka lub imienia powinna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij