Procedura: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu.
Wymagane dokumenty
- formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
- dowód osobisty lub paszport - do wglądu
- pełnomocnictwo - jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności, ul. Rynek 9 (parter), tel. 32 4348109, 32 4348108
Termin i sposób załatwienia
W dniu zgłoszenia wymeldowania w urzędzie
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2017r., poz. 657)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz 1852)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się.
Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP. Wobec powyższego osoba może dokonać wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij