Procedura: Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Wniosek o udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym;
- Dowód wniesienia opłaty - może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348110
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie do 3 dni, jednak w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż do miesiąca
Opłaty
Opłata skarbowa: - 17zł - od pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679. Inne opłaty: - 31 zł - za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71105010701000002302864679
Podstawa prawna
- Art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017.poz 1464);
-Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz. 1604 );
- Rozporządznie RM z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U.2016r. poz.319);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje
Do uzyskania nieodpłatnie dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
3) Komendant Główny Straży Granicznej;
4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6) organy Służby Celnej;
7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9) Szef Agencji Wywiadu;
10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12) wywiad skarbowy;
13) sądy;
14) inne podmioty - realizujące zadania publiczne, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są również inne podmioty ( nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych ) - jeżeli wykażą interes prawny - wówczas dokumentację udostępnia się odpłatnie. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienienia dokumentacji.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij