Procedura: Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: numery działek, dla których ma być sporządzony wypis i wyrys z planu miejscowego; wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym
2 x aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000,
2 x aktualna mapa orientacyjna w skali 1:5000,
uwaga na mapach obrysowć granice działek, dla których ma być sporządzony wypis i wyrys z planu miejscowego.
Dopuszcza się przedkładanie kserokopii map i wydruków z planu miasta udostępnionego na stronie internetowej – adres: www.zory.pl
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 265 lub (32) 43 48 266
Termin i sposób załatwienia
do 14 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego : od wypisu : - do 5 stron – 30,00 zł - powyżej 5 stron – 50,00 zł od wyrysu : - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł - nie więcej niż – 200,00 zł dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski S.A. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty należy dołączyć do wniosku.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta.

Wraz z otrzymaniem wypisu i wyrysu z planu miejscowego można równocześnie uzyskać informacje o potrzebnych dokumentach w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla konkretnej inwestycji. W takim przypadku należy wpisać we wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego również rodzaj planowanej inwestycji, opisać jej lokalizację i charakterystyczne parametry.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij