Procedura: Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
Kogo dotyczy
Osoba, której dowód osobisty został utracony lub uszkodzony.
Wymagane dokumenty
- formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
- uszkodzony dowód osobisty - w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348110
Termin i sposób załatwienia
W dniu zgłoszenia się do urzędu.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Art. 47 i 48 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,poz. 1464),
Rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, przy czym zawiadomienie składane w formie dokumentu elektronicznego zawiera podpis uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij