Procedura: WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH / PRAC RESTAURATORSKICH* NA OBSZARZE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Komórka
Opis sprawy
WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH / PRAC RESTAURATORSKICH* NA OBSZARZE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1.Program podejmowania działań, (lub inny rodzaj dokumentacji) / program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;/
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadząca prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne* właściwych kwalifikacji lub oświadczenie, że osoba prowadząca prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).
Miejsce składania pism
URZĄD MIASTA ŻORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY
Termin i sposób załatwienia
30 DNI
Opłaty
82 ZŁ / ZA WYDANIE POZWOLENIA/
Podstawa prawna
art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy
1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem tutejszego organu odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij