Procedura: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Szczegóły sprawy

Symbol
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
Kogo dotyczy
Organizator zgromadzenia
Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia, pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory Zespół Spraw Społecznych Ul. Rynek 9 44-240 Żory
Termin i sposób załatwienia
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów formalno - prawnych.
Opłaty
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1485)
Tryb odwoławczy
Od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Inne informacje
Tel. 32 4348134, 32 4348135
Fax.32 4348151
zss@um.zory.pl
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij