Procedura: Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych
Kogo dotyczy
Podmiotu przedkładającego dokumentację geologiczną
Wymagane dokumenty
1. Wniosek podmiotu o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej),
2. 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej (złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej) w postaci papierowej oraz 4 egzemplarze w postaci dokumentu elektronicznego,
3. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Dodatkowe informacje: Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413, telefon: 32 43 48 243, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) - część I pkt 53 załącznika do ustawy.
Podstawa prawna
Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z poźn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij