Procedura: Wydawanie zezwoleń na urządzenie zjazdu z drogi

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na urządzenie zjazdu z drogi
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek (podanie) powinien zawierać:
· imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy
· określenie inwestycji
· określenie włączenia się do ruchu drogowego (nazwa ulicy)
· informacja kto będzie wykonawcą robót budowlanych (wskazać firmę lub zaznaczyć, ze roboty będą wykonywane własnymi siłami)
Wymagane załączniki:
· informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (aktualna i prawomocna „Decyzja o warunkach zabudowy” lub „Opinia urbanistyczna”)
· projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
· kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205, telefon 43 48 227. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia sprawy:
Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu
Opłaty
Opłata skarbowa: Za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w wysokości 82,00 zł (za wyjątkiem zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783-j.t.).
Podstawa prawna
Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460-j.t.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23-j.t.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij