Procedura: WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ - szyldy/reklamy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Komórka
Opis sprawy
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ
NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW - szyldy/reklamy

UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC REKLAMOWYCH
LUB URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ALBO NAPISÓW
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Projekt planowanych prac, rysunki, wizualizacje – 2 egz.
2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Miejsce składania pism
URZĄD MIASTA ŻORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY
Termin i sposób załatwienia
30 DNI
Opłaty
82 ZŁ / ZA WYDANIE POZWOLENIA/
Podstawa prawna
art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, A TAKŻE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I POSZUKIWAŃ ZABYTKÓW (Dz. U. z 2017r. Poz. 1265).
Tryb odwoławczy
1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem tutejszego organu odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij