Procedura: Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Szczegóły sprawy

Symbol
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
Wydział
BIURO PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Komórka
Opis sprawy
Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1. zawodnik;
2. klub sportowy.
Kogo dotyczy
Osób spełniających jednocześnie wszystkie kryteria: 1. mieszkańców Gminy Miejskiej Żory; 2. zawodników, którzy osiągnęli wynik sportowy kwalifikujący do uzyskania stypendium w kategoriach od juniorów do seniorów; 3. zawodników, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 40 roku życia; 4. zawodników osiągających wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich określone w przedmiotowej Uchwale; 5. zawodników wypełniających wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem.
Wymagane dokumenty
1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe za okres odpowiednio półrocza lub roku poprzedzającego moment składania wniosku.
2. Oświadczenie klubu, że zawodnik jest objęty programem szkolenia.
3. Imienny wykaz proponowanych do stypendium zawodników/zawodniczek.
4. Dane osobowe zawodnika, dla którego klub występuje o stypendium.
5. Inne dokumenty i informacje niezbędne wg zarządu klubu/stowarzyszenia do uzasadnienia o przyznanie stypendium dla zawodnika lub zespołu.
Miejsce składania pism
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, p. 312, tel. 32 43 48 295.
Termin i sposób załatwienia
Wniosek, można złożyć w następujących terminach:
1. do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres I-go półrocza roku budżetowego miasta Żory;
2. do 30 czerwca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres II-go półrocza roku budżetowego miasta Żory.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Uchwała Nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28.04.2011 r., Uchwała Nr 115/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011 r. oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Inne informacje
Decyzję dotyczącą przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij