Procedura: Wydanie zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: miejsce położenia i numer działki, na której zlokalizowany jest obiekt, dla którego ma być wydane zaświadczenie o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali. Wniosek sporządzić samodzielnie.
1. 2 egzemplarze uproszczonej dokumentacji technicznej, opracowanej w jednolitej skali, w której zaznacza się lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.Dokumentacja powinna również określać powierzchnie użytkowe planowanych do wyodrębnienia lokali i bilans powierzchni wspólnych.
2. W odniesieniu do obiektów nowych – prawomocne pozwolenie na użytkowanie. 3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 265 lub (32) 43 48 266
Termin i sposób załatwienia
do 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miasta.

Opłaty
Opłata skarbowa : 17,00 zł - dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski S.A. UWAGA nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
(Dz. U. z 2015r. poz. 1892).
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Samodzielnym lokalem może być lokal mieszkalny oraz lokal o innym przeznaczeniu. Lokal może być wyodrębniony wyłącznie w obrębie istniejących ścian, zamknięty drzwiami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij