Procedura: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP
Kogo dotyczy
Osoba, która wyjeżdza z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP; lub Osoba, która wyjeżdza poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub Osoba, która zgłasza swój powrót z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Wymagane dokumenty
- formularz " Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub formularz "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy".

- dowód osobisty lub paszport - do wglądu
- pełnomocnictwo - jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Żory, ul. Rynek 9 (parter), tel. 324348108, 324348109
Termin i sposób załatwienia
W dniu zgłoszenia wymeldowania lub powrotu w urzędzie
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekt jednolity Dz.U.z 2015 poz.1852)
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje
Osoba, która wyjeżdza z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Osoba, która wyjeżdża poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały za granicę RP lub na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenia powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP. Wobec powyższego osoba może dokonać ww. zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij