Procedura: Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – otwarte konkursy ofert

Szczegóły sprawy

Symbol
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Wydział
BIURO RADY MIASTA
Komórka
Opis sprawy
Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – otwarte konkursy ofert
Kogo dotyczy
Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - Druk ofertydo pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.
Wymagane dokumenty
Oświadczenie do oferty. Druk oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.
Miejsce składania pism
Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 32/43-48-119; 43-48-115.
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert.

Miejsce załatwienia sprawy:
Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9,I piętro, p.102 tel: 43-48-119; 43-48-115.
Opłaty
Opłata skarbowa – brak. Inne opłaty – brak.
Podstawa prawna
Art. 3 - 5 oraz art.11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz. 1300)
Tryb odwoławczy
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Inne informacje
- Dodatkowo wymagane dokumenty mogą zostać określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert w zależności od rodzaju zadania.- Szczegółowe warunki konkursu zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert, które zamieszcza się z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta. - Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która jest powoływana zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij