Procedura: Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106 tel. 32 4348126 i 32 4348127
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, w dniu złożenia oświadczenia

Forma załatwienia:
Kierownik USC sporządza protokół o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Do aktu małżeństwa zostaje dołączona wzmianka dodatkowa o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
Opłaty
Opłatę skarbową w wysokości 11 zł uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach: - bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 89
Podstawa prawna
Art. 90 z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.682)
Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Oświadczenie może złożyć tylko małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko.

Oświadczenie to może być złożone w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.

Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zawarte było w Żorach. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżenka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij