Procedura: Wydawanie kart abonamentowych Strefy Płatnego Parkowania

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie kart abonamentowych Strefy Płatnego Parkowania
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie karty abonamentowej Strefy Płatnego Parkowania w Żorach zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania i adres oraz nr telefonu,
2. marka i model pojazdu, którym dysponuje wnioskodawca do dla które,
3. numer rejestracyjny pojazdu, którym dysponuje wnioskodawca,
4. oświadczenie wnioskodawcy, że jest użytkownikiem drogi zamieszkałym w obszarze objętym strefą płatnego parkowania i nie ma możliwości parkowania na nieruchomości będącej w jego posiadaniu.
5. podpis wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego,
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku gdy adres zameldowania jest inny niż adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dokumenty do wglądu:
1. Postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców albo Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Dowód / dowody rejestracyjne pojazdów.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205a, telefon 43 48 226. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze.
Termin i sposób załatwienia
Do 14 dni.
Opłaty
§ 3 ust. 3 uchwały Nr 471/XLV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 marca 2014r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz. 2033) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu,roczna opłata abonamentowa wynosi 30zł
Podstawa prawna
§ 3 ust. 3 uchwały Nr 471/XLV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 marca 2014r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz. 2033) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu,
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij