Procedura: Organizacja zgromadzeń w trybie uproszczonym

Szczegóły sprawy

Symbol
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
Wydział
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Komórka
Opis sprawy
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia może zastosować się do przepisów o postępowaniu uproszczonym.
Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego
odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów lub związków wyznaniowych.
Kogo dotyczy
Organizator zgromadzenia publicznego.
Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego,
Miejsce składania pism
Zawiadomienia: - telefoniczne: w dni robocze: (32) 43 48 111 /171/170, w dni wolne od pracy 604 145 600 - na adres poczty elektronicznej: zko@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
Opłaty
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach.
Tryb odwoławczy
Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Inne informacje
Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij