Procedura: Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu na wniosek strony.
Kogo dotyczy
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców wydaje się osobie, której dane dotyczą lub pełnomocnikowi działającemu z upoważnienia tej osoby.
Wymagane dokumenty
- Podanie o wydanie zaświadczenia.
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
- Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności ul. Rynek 9 - parter - bezpośrednio, lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9, Aleja Wojska Polskiego 25
Termin i sposób załatwienia
Generalnie w przypadku bezpośredniego przybycia do Urzędu - Ewidencji Ludności zaświadczenie wydawane jest "od ręki", natomiast w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego do siedmiu dni.
Opłaty
17 zł - opłata skarbowa, którą można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Podstawa prawna
- art 45 ust. 2. ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657);
- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257)
- Ustawa o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1827)
Tryb odwoławczy
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, które wnosi się w terminie siedmniu dni od doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia od opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wskazuje w jakich sprawach wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij