Procedura: WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWALNYCH NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Komórka
Opis sprawy
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWALNYCH NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

1.projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek (lub inny rodzaj dokumentacji):
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, badania architektoniczne właściwych kwalifikacji lub oświadczenie, że osoba prowadząca prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, badania architektoniczne zostanie wyłoniona w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową
w wysokości 17 zł) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).
Miejsce składania pism
URZĄD MIASTA ŻORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY
Termin i sposób załatwienia
30 dni
Opłaty
82 zł / za wydanie pozwolenia/
Podstawa prawna
1. art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017r. Poz. 1265).
Tryb odwoławczy
1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za pośrednictwem tutejszego organu odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij