Procedura: Zgłoszenie prac geodezyjnych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie pracy - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
10 dni roboczych na uzgadnie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. Udostępnienie kopii materiałów za opłatą

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 4 tel.4348208
Opłaty
Bez opłaty skarbowej., Opłaty naliczane zgodnie Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599).
Podstawa prawna
Art. 7d,art. 12 Ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z późń. zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014, poz . 924)
Tryb odwoławczy
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę od której zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego służy odwołanie.
Inne informacje
Wysokość opłat uzależniona od asortymentu zgłoszonej roboty geodezyjnej oraz wykonanej reprodukcji.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij