Procedura: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian w formie dodatku
Kogo dotyczy
Podmiotu zamierzającego wykonać roboty geologiczne
Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dodatku do projektu, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Wymagane załączniki:
2 egzemplarze projektu robót geologicznych/dodatku do projektu,

dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Dodatkowe informacje: Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon: 32 43 48 243, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) – część I ust. 53 załącznika do ustawy
Podstawa prawna
Art. 80 i art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Inne informacje
Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij