Procedura: Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, krzewów

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, krzewów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości;
Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza nieruchomości lub zgoda właściciela nieruchomości – jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości;
Tytuł prawny władania nieruchomością.

Wymagane załączniki:
1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym,
2. Podkład mapowy terenu, na którym rośnie drzewo, krzew lub opis przyczyn
uzasadniających wycinkę,
3. Określone w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) następujące elementy:
- nazwę gatunek drzewa , krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 1,3 m;
- powierzchnia zajmowana przez krzewy;
- przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- dodatkowe opinie dendrologiczne.

Dokumenty do wglądu:
Akt własności terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107 telefon 32 43 48 202. e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Bez opłat - zgodnie z treścią zapisu w części III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
Podstawa prawna
Określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Planowane do usunięcia drzewa, krzewy powinny być opisane w inwentaryzacji wraz z opisem stanu zdrowotnego i naniesieniem na podkład mapowy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij