Procedura: Żorska Karta Duża Rodzina

Szczegóły sprawy

Symbol
8110 Programy w zakresie pomocy społecznej
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych usług.
Kogo dotyczy
Program adresowany jest do „rodzin wielodzietnych”. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych ( z jednego rodzica, opiekuna prawnego ), której członkowie są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory oraz mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: a) w wieku do ukończenia 18. roku życia; b) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zastępczą bez względu na ilość dzieci.
Wymagane dokumenty
Rodzice / opiekunowie / pełnoletni członkowie rodziny wielodzietnej: 1. Wniosek o wydanie Żorskiej Karty Duża Rodzina.
2. Dowód osobisty.

Punkty partnerskie:
1. Formularz uczestnictwa w programie Żorska Karta Duża Rodzina dla punktu partnerskiego.
Miejsce składania pism
Zespół Spraw Społecznych, ul. Rynek 9, pok. 100
Termin i sposób załatwienia
Karty wydawane są bezpośrednio na miejscu, natomiast w nielicznych przypadkach do kilku dni.
Opłaty
Brak opłat
Podstawa prawna
UCHWAŁA nr 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z dnia 25.03.2010 r w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża Rodzina”
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij