Procedura: Wyrejestrowanie pojazdu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wyrejestrowanie pojazdu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Wymagane załączniki:

- Dowód rejestracyjny
- Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
- Tablice rejestracyjne.

Dodatkowo:
-W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów - zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie.
- W przypadku kradzieży pojazdu - stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, oraz zaświadczenie wydane przez organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
- W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą.
- W przypadku zniszczenia pojazdu za granicą – dodatkowo dokument potwierdzający zniszczenie-kasację pojazdu za granicą.
- W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności dodatkowo - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu, oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.
- W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich-Referat Komunikacji Żory ul.Rynek 9 (parter), tel. 324348105, 324348104.
Termin i sposób załatwienia
W dniu przybycia do urzędu.

Opłaty
Opłata skarbowa: 10,00zł – od decyzji administracyjnej Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 lub opłacić w opłatomacie znajdującym się w Referacie Komunikacji Inne opłaty: Opłata naliczana zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu MSWiA z dnia 03.04.2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 44 poz. 419) – tylko w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności
Podstawa prawna
- Art. 79 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1038)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1088)
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wyrejestrowania pojazdu wydawana jest decyzja, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni.
Inne informacje
Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
- przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów
lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę;
- kradzieży pojazdu;
- wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
- zniszczenia pojazdu za granicą;
- udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij