Procedura: Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemcówn;
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych osoby.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Rynek 9 (parter), tel. 32 4348109, 32 4348108
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie do 3 dni, jednak w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż do miesiąca.
Opłaty
Opłata skarbowa: 17zł - od pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Inne opłaty: 31 zł - opłata za udostępnienie danych, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679 z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie danych...”.
Podstawa prawna
art. 46 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657);
Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru Pesel oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr 836);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru Pesel ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.1388).
Ustawa z 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej - od pełnomocnictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1827).
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.
Inne informacje
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego.
W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienie danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes np. przysługujące wierzytelności, postepowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
W przypadku powoływania się na interes faktyczny, dane mogą zostać udostępnione, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszytkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny są zwolnione z opłaty w przypadku udostepnienia z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij