Procedura: Uznanie ojcostwa dziecka

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Uznanie ojcostwa dziecka
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Dokumenty do wglądu:
Dowody osobiste lub paszporty rodziców dziecka (ojca i matki)
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, w chwili zgłoszenia się do Urzędu rodziców dziecka.
Opłaty
Opłata skarbowa: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka zwolnione jest z opłaty skarbowej Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Art. 73 § 1, art. 78 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 682),
Tryb odwoławczy
Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w ktorym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.
Inne informacje
Uznania ojcostwa dziecka dokonuje się ustnie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Aby dokonać tej czynności muszą być obecni: biologiczny ojciec dziecka oraz matka dziecka. Przyjęcie oświadczenia wymaga sporządzenia protokołu. Uznać dziecko można również w sądzie opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem.
Uznanie ojcostwa możne nastąpić w stosunku do dziecka:
- poczętego (przed jego urodzeniem się)
- urodzonego, do 18 roku życia
- zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Sytuacje, w których nie można uznać dziecka (przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa) przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego/konsulem:
- osiągnięcie przez dziecko pełnoletności
- przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula
- wątpliwość co do pochodzenia dziecka
- wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa
- nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia. Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij