Procedura: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy: numery działek, dla których ma być wydane zaświadczenie; wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.
1 x kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,
1 x kopia aktualnej mapy orientacyjnej w skali 1:5000,
uwaga na mapach obrysowć granice działek, dla których ma być wydane zaświadczenie.
Dopuszcza się przedkładanie kserokopii map i wydruków z planu miasta udostępnionego na stronie internetowej – adres: www.zory.pl
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. (32) 43 48 265 lub (32) 43 48 266
Termin i sposób załatwienia
do 7 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miasta.

Opłaty
Opłata skarbowa : 17,00 zł - dokonana z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta nr : 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski S.A. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty należy dołączyć do wniosku.
Podstawa prawna
Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Inne informacje
Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij