Procedura: Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zazwolenia

Załączniki:
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- rodowód psa (jeżeli posiada)
- inne dokumenty pochodzenia psa
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107 telefon 32 43 48 280. e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING BSK Oddział Żory Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) - część II pkt 44 ust. 2 załącznika do ustawy.
Podstawa prawna
art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij