Procedura: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy zamierzającego rozpocząć eksploatację kopaliny
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie koncesji sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.),

dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Dodatkowe informacje: Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 32 43 48 243, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa za udzielenie koncesji w wysokości 616 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) – część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy
Podstawa prawna
Art. 21 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Inne informacje
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij