Procedura: Skargi

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Skargi
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Pismo/Skarga w sprawie zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez organy lub ich pracowników naruszające praworządność lub interesy skarżącego, a także na przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Wymagane załączniki:
W zależności od tematu skargi.
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca.
Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:
Prezydent Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, I piętro, p. 100 (sekretariat), tel. 43-48-220
Przyjęcia stron:
Prezydent Miasta- poniedziałki 1500 –1700,
Zastępca Prezydenta Miasta- wtorki 1200-1400, piątki 1200-1400 .
Lub wskazany przez PM Żory jeden z wydziałów UM Żory lub jednostka organizacyjna miasta.
Kolegium Rady Miasta Żory Rynek 9, I piętro, p. 102, tel. 43-48-119, 43-48-115.
Przyjęcia stron w poniedziałki 1600-1700.
Opłaty
Opłata skarbowa- brak Inne opłaty- brak
Podstawa prawna
Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DZ.U. z 1997, Nr 78, poz. 483. Art. 221-240, 253-256 Kodeksu postępowania administracyjnego DZ.U. z 2000 r, nr 98, poz. 1071 ze zm. Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków . DZ.U. z 2002 r, nr 5, poz. 46
Tryb odwoławczy
Jeżeli w toku postępowania wydana została decyzji to przysługuje prawo odwołania
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory. Od postanowień przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem PM Żory w terminie 14 dni chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij