Procedura: Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Komórka
Opis sprawy
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Zespole Spraw Społecznych Urzędu Miasta ul. Rynek 9.

Wymagane załączniki:

Statut,

Listą założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

Protokół z wyboru komitetu założycielskiego,

Informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia,
Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

Jednocześnie wraz z wnioskiem o wpis można złożyć protokół z przeprowadzonych wyborów do zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wraz z podjętymi uchwałami co do składu osobowego i podziału funkcji w powołanych władzach stowarzyszenia.
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Do miesiąca organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Miejsce załatwienia sprawy:
Zespół Spraw Społecznych - Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pokój 100, tel. 324348135.
Opłaty
Opłata Skarbowa: 10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Żory lub bezgotówkowo na rachunek: ING BANK ŚLĄSKI O/ŻORY AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst Dz.U.2014.715)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U.2014.1628 j.t. ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji strona może wnieść w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.
Inne informacje
Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Komitet założycielski składa do Prezydenta Miasta wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski można składać w INFORMACJI: Aleja Wojska Polskiego 25 - parter budynku
lub ul. Rynek 9 - parter budynku.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij