Procedura: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek prowadzącego instalację zgodny z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
1.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym,
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Miejsce składania pism
Wydział Inżynierii Środowiska, pokój 107, telefon 43 48 280. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa od wydania pozwolenia w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości 2 011, 00 zł, w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz od wydania pozostałych pozwoleń w wysokości 506,00 zł. Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku.Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) Inne opłaty: nie występują
Podstawa prawna
art. 180, 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij