Procedura: Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg
Kogo dotyczy
Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju osoba, której akt dotyczy.
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający dane wnioskodawcy oraz krótką informację o wpisywanym akcie (kogo dotyczy, gdzie sporządzony itp.) Druk wniosku jest do pobrania na stronie internetowej oraz w punktach obsługi klienta każdego z budynków Urzędu

Wymagane załączniki:
- oryginał odpisu aktu sporządzony za granicą lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd zagraniczny który wydał dokument,
- urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski (dokonane przez konsula lub tłumacza przysięgłego)
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127
Termin i sposób załatwienia
Wpisanie aktów zagranicznych sporządza się bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do miesiąca od chwili złożenia wymaganych dokumentów.
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł, Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Podstawa prawna
Art.104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij