Procedura: Prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego
Kogo dotyczy
Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu.
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający dane wnioskodawcy oraz krótką informację o prostowanym akcie (kogo dotyczy, jakie dane w akcie mają zostać sprostowane itp.)
Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.
Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)

Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 32 4348126 i 32 4348127
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do miesiąca od chwili złożenia wymaganych dokumentów.
Sprostowanie następuje w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
Opłaty
Opłata skarbowa: 39 zł., którą można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25 nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Art.35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Tryb odwoławczy
Odmowa sprostowania następuje w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego.
Inne informacje
Sprostować można akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij