Procedura: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Wymagane załączniki:
- Dowód rejestracyjny – do depozytu.
- Tablice rejestracyjne – do depozytu.

Dokumenty do wglądu:
Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich-Referat Komunikacji Rynek 9 (parter), tel. 324348105, 324348104.
Termin i sposób załatwienia
W dniu przybycia do urzędu.

Opłaty
opłaty skarbowej: brak Inne opłaty: 80zł – w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o: - 4 zł - od 3 do 12 miesiąca - 2 zł - od 13 do 24 miesiąca - 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca
Podstawa prawna
- Art. 78a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r. Nr 285 poz. 2856 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1088)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2. ciągniki samochodowe;
3. pojazdy specjalne;
4. autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofania z ruchu.

Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij