Procedura: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Szczegóły sprawy

Symbol
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Imię i nazwisko wnioskodawcy;
Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte;
Rysunek albo mapa określające usytuowanie drzew na nieruchomości.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107, telefon 32 43 48 202, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa.
Opłaty
Bez opłat
Podstawa prawna
Określona w art. 83f ust. 4-20 wprowadzonym art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij